.


"Zajrzyj w siebie! w twoim wnętrzu jest źródło, które nigdy nie wyschnie jeśli potrafisz je odszukać". Marek Aureliusz

Witam Cię na blogu poświęconym mojej pasji - robótkom ręcznym i wszelkim twórczym poczynaniom :) Mam nadzieje że zostaniesz stałym bywalcem do czego Cię zapraszam.

Welcome to the blog dedicated to my passion- handicrafts and anything creative :) I hope that you wiil be a regular visitor.

Wszystkie zdjęcia prac są mojego autorstwa.Możesz je udostpniać bez mojej zgody. Pamiętaj jednak, żeby podać ich źróło :)

poniedziałek, 3 października 2016

Konkurs "Koła, kółka, kółeczka..." i wystawa/ The competition

To jest mój 60-ty wpis. This is my 60th post.

Wiosną Stowarzyszenie Polskiego Patchworku (zarejestrowane na początku roku) ogłosiło pierwszy konkurs pt.: "Koła, kółka, kółeczka...". Finał konkursu i wystawa prac miały miejsce 16 czerwca w klubo-kawiarni "Jaś i Małgosia".

Last spring The Polish Patchwork Association (registered at the beginning of the year) announced a competition entitled: "Koła, kółka, kółeczka" ("Circles: small, smaller, smallest"). The final of the competition and the exhibition of works took a place in the "Jaś i Małgosia" cafe on 16th June.

Ja nie zgłosiłam pracy do konkursu, ale  na wystawie byłam.

I didn't submit any works to the competition, but I took part in the event.

Prace zgłoszone do konkursu były na wysokim poziomie technicznym i artystycznym, tak więc Jury nie miało prostego zadania. Po burzliwych naradach Jury nagrodziło następujące prace:

The technical and artistic level of the patchworks submitted to the competition was high, so the Jury's task was not easy. After intense deliberations the Jury awarded the following works: 

I miejsce: "Semplicita" Joanna S.


II miejsce: "Pod mikroskopem" Marzena L.


III miejsce: "Iluzja" Joanna S.


IV miejsce: "Chromacykle" Małgorzata K.


V miejsce: "Rury - sekcja przyspieszająca" Katarzyna J.


Pozostałe patchworki, które przeszły do II etapu finału:

Other quilts, which passed to the second stage of the final:
Obecnie wystawę prac konkursowych można obejrzeć w Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie. Wystawa potrwa do 31 października.

Currently, the exhibition can be seen in the Regional Museum in Krasnystaw. The exhibition runs until 31 October.